portfolio

Built with Berta.me

 1. JAUNS UN VĀGNERS
  Latvijas studentu ekspozīcija Prāgas kvadriennālē 2019
  kuratori: Andris Freibergs, Monika Pormale

  HORIZONTS
  ”mazais uzdevums”
  pasniedzēja Monika Pormale

  KLĪSTOŠAIS HOLANDIETIS
  Riharda Vāgnera operas kadrējums un makets
  pasniedzēja Monika Pormale


  2019. gada jūnijs

  YOUNG AND WAGNER
  Latvian student exposition in Prague Quadriennal 2019
  curators: Andris Freibergs, Monika Pormale

  THE HORIZON
  “small task“
  professor Monika Pormale

  FLYING DUTCHMAN
  opera by Richard Wagner scenography scenes and scale model
  professor Monika Pormale


  June of 2019