portfolio

Built with Berta.me

 1. Klusā daba nav daba, bet ir.

  personālizstāde


  Balvu Novada muzejā
  no 2022. gada 9. septembra līdz 28. oktobrim

  Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā
  no 2023. gada 12. janvāra līdz 11. februārim

  Siguldas Mākslu skolā "Baltais flīgelis"
  no 2023. gada 14. februāra līdz 4. aprīlim

  kuratore un izglītības programmas veidotāja Kristīne Ercika

  foto: Amanda Anusāne
  Klusā daba nav daba, bet ir.

  solo show

  Balvi Municipality Museum
  9th of September - 28th of October 2022

  The history and decorative arts museum of Preiļi
  12th of January - 11th of February 2023

  Sigulda Art School "White Grand Piano"
  14th of February - 4th of April 2023

  curator and creator of the educational program Kristīne Ercika

  photos by Amanda Anusāne