portfolio

Built with Berta.me

 1. ULTRAMARĪNS
  31,7 x 24 cm
  papīrs, akvarelis
  2021

  iegūta Studenta balva starptatiskajā glezniecības konkursizstādē MARĪNA 2021
  Jūrmalas pilsētas muzejs 
  foto Dzidzis Grodzs

  ULTRAMARINE
  31,7 x 24 cm
  paper, watrcolor
  2021

  received Students prize in international competition exhibition MARĪNA 2021
  Jūrmala City Museum
  photo by Didzis Grodzs