portfolio

Built with Berta.me

 1. PLUS TRĪS SEPTIŅI VIENS
  gleznu sērija


  MĀTES PORTRETS
  50 x 70 cm
  audekls, eļļa
  2020

  JAUNA VĪRIEŠA PORTRETS
  40 x 50 cm
  audekls, eļļa
  2020

  MĀKSLINIECE MONIKA PORMALE
  90 x 180 cm
  audekls, eļļa
  2020

  KLĀVS UN MĀRCIS
  diptihs: 25 x 35 cm katrs
  audekls, eļļa
  2020

  grupas izstādei TOČKA
  Sarkandaugavā, bijušajā gumijas fabrikas “Provodņik“ ēkā
  2020. gada augusts - oktobris

  PLUS THREE SEVEN ONE
  painting serie


  PORTRAIT OF A MOTHER
  50 x 70 cm
  canvas, oil
  2020


  PORTRAIT OF A YOUNG MAN

  40 x 50 cm
  canvas, oil
  2020

  ARTIST MONIKA PORMALE
  90 x 180 cm
  canvas, oil
  2020

  KLĀVS AND MĀRCIS
  dyptich: 25 x 35 cm each
  canvas, oil
  2020

  for group exhibition TOČKA
  Sarkandaugava, the formet building of the rubber factory “Provodnik” 
  august-october of 2020