portfolio

Built with Berta.me

 1. KARALIS LĪRS
  Viljams Šekspīrs
  studiju darbs
  plakāts un skatuves meti 

  pasniedzēja Monika Pormale
  Latvijas Mākslas akadēmija
  2020. gada maijā

  KING LEAR
  William Shakespeare
  study work
  poster and scene plans

  professor Monika Pormale
  Academy of Art of Latvia
  May of 2020