portfolio

Built with Berta.me

 1. MANS NABAGA MARATS
  Aleksejs Arbuzovs 
  studiju darbs
  plakāts, makets, kadrējums un kostīmu skices 

  pasniedzējas Monika Pormale, Kristīne Jurjāne
  Latvijas Mākslas akadēmija 
  2019. gada decembrī

  MY POOR MARAT
  Alexey Arbuzov
  study work
  poster, scale model, scene plan and costume sketches 

  professors Monika Pormale, Kristīne Jurjāne
  Academy of Art of Latvia
  December of 2019