portfolio

Built with Berta.me

 1. ACADEMIA
  Latvijas mākslas akadēmijas simtgades izstāde 
  kuratori Ojārs Pētersons and Antra Priede
  20.09. - 17.11.2019.
  izstāžu zāle “Arsenāls”

  KĀPNES UZ DEBESĪM
  instalācijā izmantotas kāpnes no Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Mežapīle” (2016) kuras scenogrāfs bija Andris Freibergs

  PAŠPORTRETS
  300 x 200 cm
  audekls, eļļa

  SAL!EC SAVU TEKST!ŅU
  interaktīva instalācija

  2019

  ACADEMIA 
  The Art Academy of Latvia 100th anniversary exhibition Academia 
  curators Ojārs Pētersons un Antra Priede
  20.09. - 17.11.2019.
  exhibition hall “Arsenāls”  STAIRWAY TO HEAVEN
  stairway from National Theatre of Latvia performance “The Wild Duck” (2016, set design by Andris Freibergs) are used in this installation 

  SELF-PORTRAIT
  300 x 200 cm
  canvas, oil

  MAKE YOUR OWN TEXT
  intaractive installation